Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

Prostřednictvím těchto webových stránek se vynasnažíme splnit zákonné povinnosti obcí, stejně tak jako informovat obyvatele i širší veřejnost o aktuálním dění v obci i nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pro Vaše náměty a připomínky využijte e-mailový kontakt, děkujeme.

 

 

Dana Téglová
starostka
 

 

 

Informujeme

18. 12. 2017

Informace o uzavření OÚ Žilov v závěru roku 2017

InformujemeZobrazit více

18. 12. 2017

Informace o provozu sběrného dvora v Horní Bříze v závěru roku 2017

InformujemeZobrazit více

18. 12. 2017 - 3. 1. 2018

Usnesení z veřejného zasedání ZO 13.12.2017

Úřední deskaZobrazit více

14. - 30. 12. 2017

Cena vodného a stočného od 1.1.2018

Úřední deskaZobrazit více

14. - 30. 12. 2017

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o poplatku za komunální odpad - platnost od 1.1.2017

Úřední deskaZobrazit více

13. 12. 2017 - 14. 1. 2018

Informace o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Úřední deskaZobrazit více

13. 11. 2017 - 27. 1. 2018

Volba prezidenta České republiky - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise, informace o počtu a sídle volebních okrsků, jmenování zapisovatele okrskové volební komise

Úřední deskaZobrazit více

22. 8. 2017

Vydány nové pohlednice obce

InformujemeZobrazit více

15. 6. 2017

Změna úředních hodin OÚ Žilov a výpůjční doby Obecní knihovny v Žilově od 1.7.2017

InformujemeZobrazit více

8. 12. 2016

Plán svozu odpadu na rok 2017

InformujemeZobrazit více